Trang chủ > Danh mục Video Clips

Luyện dịch thuật thực hành

Lớp phiên dịch Cabin kiểm toán NN

Tổng kết lớp phiên dịch thực hành 1 - VEDICO

Tổng kết lớp phiên dịch - VEDICO
Luyện phiên dịch consecutive
Lớp luyện phiên dịch nối tiếp (consecutive)

Nhận xét lớp phiên dịch Cabin
Interpretation practice in Hanoi

Luyện phiên dịch Cabin
Học viên luyện dịch chia sẻ
Trang:  1   2  
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Dịch vụ biên dịch

Phiên dịch hội thảo

Học biên dịch

Học phiên dịch

Luyện dịch Cabin

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 112
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 145
  • Tổng số lượt truy cập: 8044377