Trang chủ > Các dự án

 Ngoài các dịch vụ biên dịch, phiên dịch, công chứng, chứng thực.... các thứ tiếng và các lĩnh vực khác nhau ra, VEDICO còn hướng tới Cộng đồng và đặc biệt là các Trường ĐH chuyên ngữ và các Vụ HTQT (các Bộ) thông qua các lớp luyện nâng cao kỹ năng thực hành DỊCH THUẬT (biên và phiên dịch) do VEDICO thực hiện khắp cả nước.

Xem thêm
+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Dịch vụ biên dịch

Phiên dịch hội thảo

Học biên dịch

Học phiên dịch

Luyện dịch Cabin

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 89
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 133
  • Tổng số lượt truy cập: 8043771