Trang chủ > Báo giá

Vì mỗi chuyên ngành, hội thảo, hội nghị có những yêu cầu và đặc thù riêng, việc bố trí các vị trí ngồi, tác nghiệp (sân khấu, ho Xem thêm

+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Dịch vụ biên dịch

Phiên dịch hội thảo

Học biên dịch

Học phiên dịch

Luyện dịch Cabin

Hỗ trợ kỹ thuật 2

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 49
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 616
  • Tổng số lượt truy cập: 8386608