Trang chủ > Tin tức

Dịch thuật Dự án - Hồ sơ thầu

Dịch thuật Dự án - Hồ sơ thầu

Dịch thuật báo cáo đầu tư, dịch thuật báo cáo tiền khả thi (PFS documents), Khả thi (FS documents); dịch thuật bản vẽ xây dựng, giao thông: thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thi công, dịch các báo cáo chuyên ngành địa chất, dịch thuỷ văn, dịch địa lý, dịch đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Dịch thuật báo cáo đầu tư, dịch thuật báo cáo tiền khả thi (PFS documents), Khả thi (FS documents); Dịch bản vẽ xây dựng, giao thông: thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thi công, bản vẽ hoàn công công trình; biên dịch các báo cáo chuyên ngành địa chất, dịch thuỷ văn, dịch địa lý, dịch đánh giá tác động môi trường (ĐTM).


- Dịch thuật VEDICO áp dụng cho hơn 20 chuyên ngành, trong đó có 8 chuyên ngành nổi bật trong hoạt động SXKD và đầu tư xây dựng. 
 

- Dịch từ bản cứng, bản mềm, xử lý Autocad kỹ thuật cho các loại bản vẽ từ A4 - A2 cho các Bộ Hồ sơ Dự án, thi công.

 

 

- Dịch thuật Tiếng Anh, Trung, Hàn, Pháp, Nhật … các lĩnh vực: Y học, Khoa học kỹ thuật, xây dựng , Ngân hàng , văn hóa xã hội, thương mại, kinh tế, tài chính, pháp luật, du lịch, tin học, nông lâm ngư nghiệp, hóa học, cơ khí, địa chất, khai mỏ, chế biến khoáng sản...

 

• Dịch Hợp đồng; Hồ sơ mời thầu, hợp đồng đa lĩnh vực. 
• Dịch Tài liệu ngân hàng, dịch bảo lãnh ngân hàng.

• Dịch luận văn, Đề tài khoa học 
• Dịch Fax - Thư tín - Công văn 
• Dịch Catalogue - Quảng cáo - Tờ rơi 
• Dịch Báo cáo tài chính, dự án đầu tư
• Dịch Sách - báo chí
• Dịch Phim - Kịch - Bài hát... và Lồng tiếng 
Việt và nước ngoài…

• Dịch Báo cáo các loại, dịch báo cáo tài chính, dịch báo cáo tổng kết Quí, Năm …

 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật y tế

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat y te

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuatyte

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!

 

+ Hỗ trợ - tư vấn trực tuyến

Học phiên dịch

Học biên dịch

Dịch tài liệu

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch Cabin

Dịch vụ Dịch thuật

  • Số lượt đang truy cập website: 59
  • Tổng số lượt truy cập trong ngày: 269
  • Tổng số lượt truy cập: 9538405